fbpx Skip to content

Verlaagde registratiebelastingen voor wie al een woning heeft.

Sinds 1 juni 2018 betaalt u op de aankoop van een gezinswoning in Vlaanderen slechts 7 procent registratiebelastingen. Heeft u al een huis of een appartement, dan moet u dat wel tijdig verkopen om van het gunsttarief te kunnen genieten.

Door de hervorming van de Vlaamse registratierechten daalde de taxatie voor gezinswoningen van 10 naar 7 procent. Het vroegere tarief voor een ‘klein beschrijf’ (bij een niet-geïndexeerd KI van minder dan 745 euro) werd afgeschaft, maar voor bescheiden woningen is er nu een vrijstelling op de eerste 80.000 euro. Dat komt neer op een directe korting van 5.600 euro. Met ‘bescheiden’ wordt bedoeld: een woning die maximaal 200.000 euro kost, of 220.000 euro in enkele kernsteden in de Vlaamse rand rond Brussel.

Het nieuwe tarief van 7 procent geldt voor een gezinswoning, maar ook voor een pand waarvoor u binnen de drie jaar (na het ondertekenen van de aankoopakte) een huurovereenkomst voor minstens negen jaar afsluit met een sociaal verhuurkantoor. Voor tweede verblijven, , nieuwbouw, investeringsvastgoed en bouwgronden betaalt u altijd 10 procent. Merk ook op dat alleen natuurlijke personen in aanmerking komen voor het verminderde tarief. Rechtspersonen betalen de volle pot.

Nog een oude woning?
Het verlaagde tarief voor de gezinswoning geldt alleen voor wie geen volle eigenaar is van een andere woning of bouwgrond. Maar wat als u al een huis of een appartement bezit, dat u wilt inruilen voor een nieuwe aankoop? “In dat geval betaalt u nog altijd maar 7 procent, voor zover de oude woning binnen het jaar verkocht wordt”, weet notaris Maarten Duytschaever. “Daarbij wordt rekening gehouden met de periode tussen de ondertekening van beide notariële aktes.”
“Indien achteraf blijkt dat u er niet in geslaagd bent uw oude woning binnen de opgelegde termijn van de hand te doen, moet u alsnog 3 procent bijbetalen”, zegt Duytschaever. “Op die 3 procent komt nog eens een boete van 20 procent. Uiteindelijk betaalt u dus 10,6 procent. Weet wel dat u in bepaalde gevallen overmacht kunt inroepen bij de Vlaamse overheid. Dat wordt geval per geval beoordeeld.”

Het verschil tussen 7 en 10 procent registratiebelastingen op een aankoopprijs van bijvoorbeeld 300.000 euro bedraagt 9000 euro. Krijgt u uw oude woning niet binnen het jaar verkocht, dan misloopt u die korting. Dat bedrag geeft een idee van hoeveel u de vraagprijs maximaal kunt laten zakken zonder ‘verlies’ te maken. Nadert de deadline, dan heeft het dus geen zin halsoverkop in te gaan op een bod dat meer dan 9000 euro onder uw vraagprijs ligt.

Meeneembaarheid
Wanneer u uw huidige gezinswoning voor een andere inruilt, dan kunt u nog altijd profiteren van de zogeheten meeneembaarheid van de registratierechten. Die houdt in dat u (een deel van) de belastingen die u betaalde op de vorige aankoop in mindering kunt brengen van de registratierechten op de nieuwe aankoop. Het maximumbedrag is net zoals vroeger 12.500 euro, maar nieuw is dat die grens nu wordt geïndexeerd.
Een bijkomende voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op het 7 procenttarief voor de enige gezinswoning, is dat u binnen de twee jaar op dat adres gedomicilieerd bent. “Ook daar geldt dat u achteraf 3 procent – plus 20 procent boete – dient bij te betalen wanneer achteraf blijkt dat u niet aan die voorwaarde voldoet”, zegt Maarten Duytschaever. “Maar in die situatie kunt u eveneens overmacht inroepen, bijvoorbeeld wanneer u voor het werk naar het buitenland moet.”

 

Roel Van Espen 02/10/18