fbpx Skip to content

Privacy - Disclaimer - Copyright

Dit is de disclaimer en het privacy-en cookiebeleid van de website www.vastia.be,  beheerd door VASTIA NV. VASTIA NV is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Zijp 160, 1780 Wemmel en ondernemingsnummer BE 0837.953.108

VASTIA behoudt zich het recht voor zijn privacy- en cookiebeleid te wijzigen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen in diensten of in de geldende wetgeving. Wijzigingen worden bekendgemaakt op de relevante homepage en gelden vanaf het moment dat ze bekendgemaakt worden. We raden u dan ook aan om dit privacy- en cookiebeleid regelmatig na te kijken.

Toepassing
Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via www.vastia.be.

Verantwoordelijkheid beleid en verwerking
VASTIA is verantwoordelijk voor het privacy- en cookiebeleid en voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw rechten
Recht van toegang en inzage:
U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan VASTIA. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van verzet:
U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

Recht van vrije gegevensoverdracht:
U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Recht van intrekking van de toestemming:
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

Uitoefening van uw rechten:
U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, ofwel per e-mail aan info@vastia.be, of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de Website, ofwel per post op het bovenstaande adres, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

Automatische beslissingen en profiling:
De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

Recht om klacht in te dienen:
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Gebruik persoonsgegevens
VASTIA gebruikt uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

Om diensten te verlenen, te beantwoorden aan uw verzoeken en om u op de hoogte te houden: 
Wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, of een brochure of ander medium aanvraagt, verwerken wij uw persoonsgegevens, om zo op de gepaste manier aan uw verzoek te kunnen voldoen. Eveneens gebruiken wij uw persoonsgegevens om u op de hoogte te brengen van acties, projecten, evenementen, nieuws, aanbiedingen, etc. De gegevens die we hiervoor gebruiken, zijn de gegevens zoals u die ons bezorgd heeft, waaronder uw naam, adres, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, voorkeurtaal en eventueel het project, regio of type woning waarin u interesse heeft.

Deze gegevens worden naargelang de toepassing, verwerkt op grond van uw ondubbelzinnige toestemming, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of naar aanleiding van uw verzoek in functie van een overeenkomst.

Om vragen te beantwoorden en om informatie aan te bieden:
Indien u ons een vraag stelt – telefonisch of per e-mail – gebruiken wij uw persoonsgegevens om uw vraag te beantwoorden. De relevante gegevens die we hiervoor kunnen gebruiken, zijn onder meer: uw naam, functie, e-mailadres, bedrijfsnaam, telefoon- of gsm-nummer, interesses in  specifieke vastgoedprojecten en eerdere informatie-uitwisseling tussen u en VASTIA, en alle andere persoonsgegevens die u ons bezorgde. Deze gegevens worden naargelang de toepassing verwerkt op grond van uw ondubbelzinnige toestemming, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of wanneer VASTIA  een gegronde reden of belang heeft u te voorzien van relevante informatie.

Voor het beheer van onze website:
Uw persoonsgegevens worden gebruikt om onze website technisch en functioneel te beheren, te personaliseren en het gebruiksgemak te optimaliseren. Aan de hand van onder andere cookies kunnen we hiervoor gegevens zoals uw IP-adres, andere door u bezochte webpagina’s en websites, uw browser, voorkeurtaal, locatiegegevens, en de tijd en/of duur van uw bezoek analyseren. Dit doet VASTIA  in functie van het optimaliseren van zijn websites en bescherming tegen onder meer hacking en cyberaanvallen.

Toegang tot uw persoonsgegevens
Deze gegevens worden niet overgemaakt aan derden, met uitzondering van de partners waarop VASTIA beroep doet in het kader van de dienstverlening en voor bepaalde (verwerkings)activiteiten, zoals het hosten van de website. Aan andere partijen wordt uitsluitend indien dit vereist is door de wet of een gerechtelijk bevel, persoonsgegevens verstrekt.

Gebruik cookies
Deze site slaat geen persoonlijke informatie op, maar logt het IP adres van de gebruiker aangezien dit automatisch herkend is door de webserver. VASTIA probeert zoveel mogelijk informatie te verzamelen en te analyseren die verbonden zijn aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina’s zijn bezocht, vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies.

Cookies stellen ons in staat om het apparaat te identificeren waarmee u onze website bezoekt of wanneer u heeft ingelogd. Wij gebruiken cookies die absoluut noodzakelijk zijn voor optimaal gebruik van deze website of die bepaalde basisfuncties leveren. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld cookies die uw voorkeuren opslaan, zodat wij het gebruiksgemak van deze website kunnen verbeteren. We maken evenzeer gebruik van cookies die ons helpen de prestaties van onze website te optimaliseren.

Wat is een cookie?
“Een cookie (ook wel een HTTP-cookie genoemd) is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van je computer wordt gezet door de website die je bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Je komt cookies dan ook veel tegen bij websites waarbij je moet inloggen. Een cookie zorgt er dan voor dat je ingelogd blijft terwijl je de site gebruikt.” (Consumentenbond) Definite van cookies door Google: “Tekstbestanden die een kleine hoeveelheid informatie bevatten over de bezoeker en de computer van de bezoeker.”

Beheer van cookies:
Gebruikers kunnen de installatie van cookies vermijden door ze via hun browserinstellingen te weigeren. Meer informatie over het weigeren van cookies voor de meest gebruikte browsers is te vinden op http://cookierecht.be Al geïnstalleerde cookies kunnen ook te allen tijde verwijderd worden van een computer of mobiel apparaat.

Deze website maakt gebruik van de volgende cookies:

 • Geo-targeting cookies gebruiken de informatie die je browser verstuurt om te achterhalen in welk land je je bevindt. Op die manier kan de website op de juiste manier worden weergegeven, aangepast aan je locatie (bijvoorbeeld keuze van de taal). Deze cookie is volledig anoniem.
 • Social media related cookies, wanneer je artikels en pagina’s deelt via sociale media sharing buttons zal dit geregistreerd worden door het sociale netwerk dat de button gemaakt heeft.
 • Site performance cookies. Deze cookies maken het bezoekers van een site aangenaam door hun voorkeuren te onthouden. Zo hoef je die niet telkens opnieuw in te stellen bij een volgend bezoek. Voorbeelden hiervan zijn: de volume-instellingen van videospelers, voorkeuren in rangschikking van zaken, video streaming snelheid zodat die compatibel is met de jouw computer, …
 • Site improvement cookies. Als het ontwerp van een website licht verschilt van de gebruikelijke weergave, dan wordt er op dat moment mogelijk een nieuw ontwerp getest met de A/B-testmethode. Bij deze methode krijg je, willekeurig, 1 van de mogelijke versies van de site te zien. De site improvement cookie houdt bij hoe bezoekers op de verschillende designs reageren. Zo kunnen, eens de test afgerond, adequate veranderingen worden doorgevoerd.
 • Analytics cookies. Elke keer dat iemand een site bezoekt, genereert de web analytics software een anonieme third party analytics cookie. Deze cookies weten of een bezoeker de site al eerder bezocht heeft of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Zo kunnen de volgende data verzameld worden:
  • het aantal unieke bezoekers
  • hoe vaak gebruikers de site bezoeken
  • welke pagina’s gebruikers bekijken
  • hoe lang gebruikers een bepaalde pagina bekijken.

Deze informatie dient enkel voor statistische doeleinden.

Links naar andere websites en sociale media
Op de website van VASTIA kunnen verwijzingen naar andere websites of sociale media staan, bijvoorbeeld door middel van hyperlinks. VASTIA is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsdata door deze websites of sociale media en evenmin voor het privacy- en cookiebeleid ervan.

Deelt u inhoud van de VASTIA-website op sociale media, dan worden uw persoonsgegevens zichtbaar voor de bezoekers van die sociale media. Houd er rekening mee dat VASTIA niet verantwoordelijk is voor de verwerking van deze gegevens door die sociale media, en evenmin voor het privacy- en cookiebeleid van de sociale media in kwestie.

Beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens 
VASTIA  is begaan met uw privacy en neemt de nodige voorzorgen om uw gegevens te beveiligen tegen misbruik. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan VASTIA aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Wijzigen persoonsgegevens of toestemming
U beschikt over het wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. U heeft daarbij het recht om kosteloos inzage te krijgen in de persoonsgegevens die door VASTIA worden verwerkt. Indien u dat wenst, kunt u deze te allen tijde laten verbeteren, of verhinderen dat ze gebruikt worden voor direct marketing doeleinden. Indien u eerder uw toestemming gaf voor de verwerking van persoonsdata, kunt u deze toestemming altijd terug intrekken, zonder dat dit evenwel inbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking van uw toestemming.

Na voorleggen van bewijs van identiteit, kunt u bovenstaande vragen richten ofwel per e-mail aan info@vastia.be, of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de Website, ofwel per post op het bovenstaande adres.

Ook andere vragen of klachten over onze website, privacy- of cookiebeleid, kunt u mailen naar info@vastia.be. U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid.

Intellectuele eigendomsrechten
Door gebruik te maken van deze site erkent U uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van VASTIA. Deze website, alsook de lay-out, teksten, logo’s, afbeeldingen, foto’s en andere items, evenals de selectie en vormgeving ervan, worden door het auteursrecht, het merkenrecht, het recht inzake softwareprogramma’s en het databankenrecht beschermd. Elke kopie of reproductie, publieke mededeling, aanpassing, wijziging of andere vorm van gebruik of exploitatie van het geheel of een gedeelte van deze website, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, is volstrekt verboden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van VASTIA. De benamingen, merken, handelsnamen, afbeeldingen en logo’s die gebruikt worden op deze website zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn en de eigendom zijn van VASTIA. De toelating om gebruik te maken van deze website impliceert geen enkele toelating in om gebruik te maken van de daarop vermelde merken en namen. Elk gebruik daarvan alsook van gelijkaardige merken of namen is volstrekt verboden behoudens mits voorafgaande schriftelijke toestemming van VASTIA. In geval van inbreuk op bovenvermelde rechten heeft VASTIA het recht om alle passend geachte strafrechtelijke en burgerrechtelijke procedures in te stellen.

Affiliatie
VASTIA NV is een 100% Belgische bedrijf en is onder GEEN geval verbonden met het Nederlandse bedrijf ‘Stichting V e s t i a  Group’, Rotterdam.

Deze versie van het Disclaimer – Privacy- en Cookiebeleid werd op 20 maart 2019 gewijzigd.