Skip to content

Serviceflats worden assistentieflats : regelgeving

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Serviceflats worden assistentieflats: nieuwe Vlaamse regelgeving op groepen van assistentiewoningen in werking getreden op 1 januari 2013.

Krachtens een besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2012 zijn de bepalingen van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009 aangaande de groepen van assistentiewoningen in werking getreden op 1 januari 2013. Groepen van assistentiewoningen zijn de opvolgers van serviceflats. De meest in het oog springende wijzigingen zijn dat groepen van assistentiewoningen voortaan niet meer onderworpen zijn aan programmatie, en dat de erkenning van groepen van assistentiewoningen facultatief wordt. Serviceflats worden in verregaande mate gedereguleerd, maar tegelijk wordt de erkenning van groepen van assistentiewoningen opgewaardeerd. Het Assistentiewoningenbesluit bevat tevens nieuwe erkenningsvoorwaarden voor erkende assistentiewoningen. De vroegere Vlaamse regelgeving voor de serviceflats wordt opgeheven.

De assistentieflats werden in 2009 ingevoerd krachtens het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009 (het “Woonzorgdecreet”) (art. 33 en 36 Woonzorgdecreet), maar de decreetgever vertrouwde de concrete uitwerking van een juridische regime voor groepen van assistentiewoningen toe aan de Vlaamse Regering. In afwachting van een uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering waren de bepalingen van het Woonzorgdecreet met betrekking tot de groepen nog niet in werking getreden. De Vlaamse Regering heeft dit nieuwe regime voor groepen van assistentiewoningen nu uitgewerkt in een besluit van 12 oktober 2012 (het “Assistentiewoningenbesluit”), dat in werking is getreden op 1 januari 2013. Tegelijk zijn op 1 januari 2013 ook de bepalingen van het Woonzorgdecreet zelf met betrekking tot groepen van assistentiewoningen in werking getreden.

Nieuwe wettelijke omkadering 

De assisteentieflats worden voortaan in essentie geregeld door de volgende bepalingen:

 

  • het Woonzorgdecreet (in het bijzonder art. 33 tot 36, 58 tot 60, 62 tot 67 en 72 tot 77);
  • het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregels voor woonzorgvoorziening en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers (het “Stambesluit”), dat de nieuwe programmatieregels en erkenningsvoorwaarden voor voorzieningen omvat, en waaraan een nieuwe bijlage XVI is toegevoegd die (onder meer) de erkenningsvoorwaarden bevat voor de erkende groepen van assistentiewoningen;
  • het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, dat de procedures bepaalt voor de erkenning en de aanmelding van de groepen van assistentiewoningen, evenals de regels aangaande de intrekking, de schorsing van de erkenning en de daarmee verband houdende beroepsmogelijkheden (het “Procedurebesluit”); en
  • het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 1989 houdende de specifieke veiligheidsaspecten waaraan de groepen van assistentiewoningen moeten voldoen om te worden erkend.

Bron : Eubelius