Skip to content

Beleggingsvastgoed in 2015 terug omhoog met 2,8%

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Zowel het aantal transacties (+4,7%) als de prijzen voor woonhuizen (+2,9%) en appartementen (+2,8%) zaten in 2015 in Vlaanderen in de lift, blijkt uit cijfers van de notarissen.

Begin 2015 werd in Vlaanderen de minder interessante woonbonus ingevoerd. Dat leidde tot een piek in het aantal vastgoedtransacties in het laatste kwartaal van 2014. Algemeen werd er toen van uitgegaan dat de volumes zouden terugvallen in 2015 en er niet meer dan een stabilisatie van de prijzen in zat. Vlaanderen zou niet langer de trekker van de Belgische residentiële vastgoedmarkt zijn.

Uit de notarisbarometer blijkt net het tegendeel. Precies de sterke prestatie van Vlaanderen zorgt er voor dat de Belgische woningmarkt voor 2015 kan uitpakken met stijgende volumes en stevig stabiele woningprijzen.

Stijging met 2,9 procent
‘In Vlaanderen durf ik op basis van zo’n cijfers toch spreken van een heuse prijsstijging. Met een toename voor woonhuizen van 2,9 procent (van 252.252 euro in 2014 naar 259.642 euro in 2015) en voor appartementen van 2,8 procent (van 203.799 euro naar 209.433 euro) kan je toch niet meer van een prijsstabilisatie spreken. Zeker als er nauwelijks inflatie is’, stelt notaris Bart Van Opstal.

In Brussel daalde de gemiddelde prijs van woonhuizen zelfs lichtjes met 0,2 procent (tot 435.033 euro), maar was er wel een stijging bij de appartementen met 2,9 procent (tot 225.015 euro).

Stevige volumes
Het totaal aantal transacties steeg in België vorig jaar met 6,4 procent. Sinds de lancering van de activiteitsindex door de notarissen is het aantal transacties op een jaar tijd nooit zo sterk gestegen als vorig jaar. Dat is een sterke prestatie, vooral omdat die volume-index al zeven jaar op rij is gestegen.

Met een toename van het aantal transacties met 4,7 procent moest Vlaanderen niet onderdoen voor Brussel (+4,8%). ‘In het eerste kwartaal was er door de woonbonus een belangrijke terugval geweest van het aantal transacties. Vooral door de opvallend sterke zomermaanden werd die achterstand in Vlaanderen meer dan goed gemaakt’, benadrukt Bart van Opstal. Wallonië noteerde een opvallende stijging van het aantal transacties (+10,3%). Maar dat was dan ook een anticipatie op de aanpassing van de regionale woonbonus door het Waals Gewest.

Veel troeven
Een aantal economische factoren heeft de sterke prestatie van de woningmarkt in 2015 ondersteund. Het herstel van de economie liet zich steeds meer gevoelen. Het consumentenvertrouwen en het ondernemersvertrouwen zijn in de loop van 2015 verbeterd. De werkloosheid is gedaald (van 8,6 procent in het vierde kwartaal van 2014 naar 7,8 procent in november).
De rentevoet van hypothecaire leningen met een rentevoet en een looptijd van meer dan 10 jaar blijft zeer laag (2,91% in november). Jonge gezinnen en vaak ook hun families doen al het mogelijke omdat ze toch die lage rente zouden kunnen meepikken.

Beleggen in vastgoed
Het aantal mensen dat vastgoed koopt als investering, neemt ook nog steeds toe.Hun spaarboekje brengt niets meer op. Het feit dat het totale uitstaande bedrag op de spaarboekjes daalt, bevestigt dit.

In het kader van de vergrijzing zijn er ook steeds meer senioren die hun woonhuis verkopen en naar een appartement overstappen. Het feit dat er relatief weinig nieuwbouw wordt neergezet (vooral weinig woonhuizen) en de demografische groei in België hoog is, ondersteunt de prijzen.
Door de strengere normen wordt nieuwbouw ook steeds duurder. Ook dat zorgt voor opwaartse druk.

Bron : netto.tijd