fbpx Skip to content

Investeerders kopen helft van alle nieuwbouwpanden.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Eén op de vijf woningen of appartementen die vandaag te koop staan, zowel nieuwbouw als bestaand vastgoed, wordt niet langer gekocht om zelf in te wonen maar door investeerders om te verhuren. Dat is ongezien in ons land en duidt erop dat de Belgische vastgoedmarkt steeds meer wordt ingepalmd door investeerders. Bij nieuwbouw ligt dat percentage zelfs nog een pak hoger: ruim de helft van alle nieuwbouwpanden wordt vandaag opgekocht door investeerders, tegenover een kleine 10% een tiental jaar geleden. Bovendien daalt de interesse niet: zes op de tien Belgen zegt in de toekomst zeker in vastgoed te willen investeren. Dat blijkt uit een grootschalig marktonderzoek door Investr, het eerste onlineplatform voor vastgoedinvesteerders in ons land.

Meer dan ooit is de Belgische vastgoedmarkt er één van investeerders. Steeds meer Belgen kopen vastgoed als investering. En dan gaat het niet over beleggingen via gereglementeerde vastgoedvennootschappen, maar wel over (klassieke) investeringen in woningen, appartementen, kantoorgebouwen, studentenkoten, enz.

“Dat betekent dat we in België steeds meer afstevenen op een vastgoedmarkt zoals in Duitsland, waar de verhouding tussen de eigenaarsmarkt en huurdersmarkt fifty-fifty is. Tot vandaag was onze markt er vooral één van eigenaars, mensen die een pand kochten om er zelf in te gaan wonen. Dat is stilaan aan het veranderen, waardoor we een grotere huurdersmarkt zullen krijgen”, voorspelt Frédéric Vandenhende, ceo van Investr.

Uit een marktonderzoek door Investr bij een representatief staal van vijfhonderd Belgen blijkt alvast dat vastgoed als investering nog meer aan populariteit zal winnen. In totaal zien zes op de tien Belgen zichzelf weldra in vastgoed beleggen: 14% binnen de twee jaar en 45% in de verdere toekomst. Vooral bij jongeren en mensen uit de hogere sociale klasse is de interesse in vastgoed groot.

Onvoldoende informatie

Ondanks de populariteit van vastgoed blijven investeerders wel vaak nog informatief op hun honger, zo stelt Investr. Internet is de grootste informatiebron voor mensen die een huis of appartement willen kopen, een aandeel dat oploopt tot bijna 60% van de Belgen. Maar 70% zegt dat ze online onvoldoende inlichtingen kunnen inwinnen wanneer ze willen beleggen in vastgoed. De gezochte info is vaak niet vindbaar of onvolledig.

Zo schatten nog te veel Belgen het rendement van een vastgoedbelegging te hoog in. 27% van de Belgen gaat (foutief) uit van een rendement van 5% en één op de zes zelfs van 8% of meer. Een andere overschatting: zes op de tien Belgen meent dat een minimaal bedrag tussen 100.000 en 250.000 € nodig is om te kunnen investeren in vastgoed. Gemiddeld denkt men 175.000 € nodig te hebben.

“Het rendement schommelt in werkelijkheid gemiddeld rond 3% en met 100.000 € eigen inbreng kan je al bijzonder ver springen als je een hypothecair krediet aangaat. Alleen al die twee misverstanden wijzen erop dat er nood is aan goede informatie. Maar zelfs ondanks al die misverstanden blijft het vertrouwen in vastgoed groot”, weet Frédéric Vandenhende.

De belangrijkste reden voor dat vertrouwen is dat Belgen een vastgoedinvestering als crisisbestendig ervaren en het risico relatief laag inschatten. Belgen vinden vastgoed tevens makkelijk verkoopbaar en fiscaal voordelig.

Bron : Bouwkroniek