Skip to content

2016 was een absoluut recordjaar voor de Belgische vastgoedmarkt.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Uit de meest recente Notarisbarometer was 2016 een absoluut recordjaar voor de Belgische vastgoedmarkt. Nog nooit werden er zoveel vastgoedtransacties afgesloten als in het voorbije jaar. In vergelijking met 2015 ging het om een stijging van +8,2%, meteen het beste resultaat sinds de start van de Notarisbarometer in 2009. Het afgelopen jaar bleef de gemiddelde prijs van een huis stabiel: €236.831, een stijging van +0,9% in vergelijking met 2015. Rekening houdend met een inflatie van 1,7% zijn de reële prijzen van woonhuizen zelfs lichtjes gedaald.

Een appartement kostte gemiddeld € 212.465, een stijging van +3,6% t.o.v. 2015. Vooral de eenkamerappartementen werden duurder, als gevolg van een steeds  groeiend bevolkingsgroep van alleenstaanden.

We zijn in 2016 duidelijk kleiner gaan bouwen. De gemiddelde prijs van een perceel bouwgrond daalde met  € 16.000 naar € 134.000.  Daarentegen is de gemiddelde prijs per m² is wel verder blijven stijgen: met +3,8% in Vlaanderen (238 €/m²) en +5% in Wallonië (88 € per/m²).

Een betere kijk op de vastgoedmarkt
In de cijfers die via deze Notarisbarometer verspreidt, gaat het om de verkoop van vastgoed (aantal transacties en gemiddelde prijzen). De gegevens worden elektronisch verzameld op het ogenblik van de ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst, 3 à 4 maanden voor de ondertekening van de akte. Hierdoor beschikt het netwerk van 1.200 notariskantoren over de meest recente gegevens inzake de Belgische vastgoedmarkt.

2016 breekt alle records met een stijging van +8,2% meer vastgoedtransacties in ons land in vergelijking met 2015.
Heel wat mensen hebben in het afgelopen jaar de stap gezet om een woonhuis, appartement of bouwgrond te kopen. In vergelijking met 2015 ging het om een stijging van het aantal transacties van +8,2%, meteen goed voor het beste resultaat sinds de lancering van de Notarisbarometer (1ste trimester van 2009).

In Vlaanderen steeg het aantal transacties met +13,6%. In Brussel ging het om een stijging van +12,5%. Opvallend: in Wallonië daalde het aantal transacties met -2,8%.
De provincie die het best scoorde in 2016 was West-Vlaanderen (+19,8%), als gevolg van de populariteit van het vastgoed aan de kust, waar tweede verblijven bijzonder goed in de markt lagen.

De stijging van het aantal vastgoedtransacties, van waar komt deze?
De stijging van het aantal transacties in Vlaanderen en Brussel heeft verschillende redenen, zo geeft notaris Bart van Opstal, woordvoerder van notaris.be, aan: “De lage rentevoeten waren alleszins een belangrijke factor. Ze zorgden er o.a. voor dat ook heel wat jonge mensen vlotter de stap konden zetten om een woning te kopen. Daarnaast was vastgoed populair als investering, ook in nieuwere vormen zoals garageboxen, hotelkamers, maar ook studentenkoten.

De vergrijzing van onze bevolking was ook een element: oudere mensen verkochten hun woning en ruilden deze in voor een appartement of een vorm van begeleid wonen. Denk maar aan serviceflats, assistentieflats (assistentiewoning) en kangoeroewoningen.”

De gemiddelde prijs van een huis in 2016: € 236.831 (+0,9%)
Het afgelopen jaar bleef de gemiddelde prijs van een woonhuis vrij stabiel: +0,9% in vergelijking met 2015. In 2016 klokte de gemiddelde prijs af op € 236.831 (in 2015 ging het om € 234.699). Rekening houdend met een inflatie van 1,7% zijn de reële prijzen van woonhuizen zelfs lichtjes gedaald.

In Vlaanderen noteren we een stijging van +0,8% (van € 259.642 in 2015 naar € 261.641 in 2016). In Wallonië ging het om een lichte stijging van +0,4% (van € 176.709 euro naar € 177.423 ). De meest opvallende stijging is in Brussel: +4,8% (van € 435.033  naar 455.824).

De gemiddelde prijs van een appartement in 2016: € 212.465  (+3,6%)
Het afgelopen jaar steeg de gemiddelde prijs van een appartement in ons land met +3,6% in vergelijking met 2015. In 2016 klokte de gemiddelde prijs van een appartement af op € 212.465 (in 2015 ging het om € 205.148).

In Vlaanderen noteren we een stijging van +4% (van € 209.433 naar € 217.868 ). In Brussel bedroeg de stijging +3% (van €225.015 naar € 231.843). In Wallonië ging het om een stijging van +5,2% (van € 155.985 naar € 164.104 ).

Bart van Opstal: “De vraag naar appartementen was het afgelopen jaar groot. O.a. door de stijging van het aantal alleenstaanden. Ook de vergrijzing van de bevolking maakte dat heel wat mensen op zoek waren naar een appartement of assistentieflat (assistentiewoning) . Het valt trouwens op dat de eenkamerappartementen het meest in prijs zijn gestegen.”

Appartementen met 1, 2 of 3 kamers
In 2016 kostte een eenkamerappartement in België gemiddeld € 156.671, een stijging van +3,2% ten opzichte van 2015.

Een tweekamerappartement kostte gemiddeld € 207.471 , een stijging van +1,2%. Een driekamerappartement kostte gemiddeld dan weer € 281.465, een stijging van +2,6% in vergelijking met 2015.

In 2016 kostte een tweekamerappartement in België gemiddeld +32,4% meer dan een eenkamerappartement. Een driekamerappartement kostte dan weer +35,7% meer dan een tweekamerappartement. Een extra kamer kwam dus neer op een supplement van ongeveer een derde van de prijs.

Wat met evolutie in bouwgronden?
Bart van Opstal: “In 2016 zijn we duidelijk kleiner gaan bouwen. De gemiddelde prijs van een perceel bouwgrond daalde van € 150.000 euro naar € 134.000 euro. Maar de gemiddelde prijs per m² is wel verder blijven stijgen: met +3,8% in Vlaanderen (238 euro/m²) en +5% in Wallonië (88 € per/m²).

Bron: notaris