fbpx Skip to content

Groepsverzekering gebruiken voor vastgoed

Een groepsverzekering helpt je bij de opbouw van een mooi extralegaal pensioen voor later. Maar wist je dat je die ook kan gebruiken om er bijvoorbeeld een verbouwing of de aankoop van een woning mee te financieren?

Een spaarpot opbouwen voor je oude dag kan via verschillende formules. De diverse mogelijkheden en producten worden onderverdeeld in vier zogeheten pensioenpijlers. Erg populair bij loontrekkenden is alvast de groepsverzekering. Dat is een levensverzekering die de werkgever afsluit voor zijn werknemers. Via een periodieke premiebetaling – meestal maandelijks – wordt zo een pensioenkapitaal opgebouwd. De spaarreserve wordt uitbetaald wanneer je je pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Overlijd je vroeger, dan hebben je nabestaanden meestal recht op dat bedrag.

De groepsverzekering is dus een vorm van uitgesteld loon. Vooral grote ondernemingen bieden deze formule aan. Het is overigens een erg flexibel product. Doorgaans betaalt de werkgever de premies, maar hij kan de werknemer de mogelijkheid geven zelf een stukje mee te betalen voor de opbouw van zijn pensioen. Ook de waarborgen van de onderliggende verzekering kunnen aangepast worden: naast het pensioensparen behoren bijvoorbeeld ook een uitkering bij overlijden of arbeidsongeschiktheid, een hospitalisatieverzekering en een verzekering tegen inkomensverlies tot de mogelijkheden.

Fiscale voordelen
Een bijkomende troef van de groepsverzekering zijn de fiscale voordelen voor elke betrokkene. De premies die het bedrijf betaalt, zijn bijvoorbeeld aftrekbaar als beroepskosten. Maar ook als werknemer betaal je minder belastingen op je aanvullend pensioen dan op je loon. De werkgeversbijdragen worden alvast belast tegen een voordelig tarief van tien procent bij de uitbetaling. Je eigen stortingen in de groepsverzekering leveren je een belastingvermindering van dertig procent op.

Op de werkgeversbijdragen moest de werkgever in het verleden een opbrengst garanderen van 3,25 procent, en op de werknemersbijdragen was een rendement van 3,75 procent verplicht. Sinds 1 januari 2016 is dat – als gevolg van de lage rentevoeten – niet meer het geval. ‘Voortaan geldt een minimumrendement van 1,75 procent, en dat kan aangevuld worden met een bedrag dat afhankelijk is van de langetermijnrente’, weet Philip Steeland van projectontwikkelaar Vastia. ‘De bovengrens is sowieso vastgesteld op 3,75 procent. De nieuwe bedragen gelden alleen voor nieuwe stortingen en nieuwe contracten sinds 1 januari 2016.’

Ook nieuw is dat de groepsverzekering sinds begin dit jaar pas uitbetaald mag worden op de datum van het wettelijke pensioen. Dit betekent dat je het opgebouwde bedrag als werknemer pas kan opnemen wanneer je op 65-jarige leeftijd effectief met pensioen gaat. Meer nog: binnen enkele jaren wordt de wettelijke pensioenleeftijd opgetrokken tot 67 jaar en zal het dus nog langer duren. In nieuwe contracten die afgesloten werden na 1 januari 2016 mag de vermelde uitkeringsleeftijd in elk geval nooit meer onder die van het wettelijk pensioen liggen.

Voorschot opnemen
Toch bestaat er een mogelijkheid om vóór je pensioenleeftijd een gedeelte van je opgebouwde spaarreserve op te nemen. Meer bepaald: voor de financiering van een aankoop, bouw of renovatie van een onroerend goed. Dat mag je eigen woning zijn, maar ook bijvoorbeeld een commercieel pand, een tweede verblijf of een stuk grond. Een voorwaarde is wel dat het vastgoed gelegen is in Europa en daar belastbare inkomsten oplevert. Ook een terras, een garage, een zwembad of een tuin kunnen op die manier gefinancierd worden. Welk bedrag je precies vervroegd mag opnemen, hangt af van de reeds opgebouwde pensioenreserve.

‘Het opvragen van zo’n voorschot op de polis van je groepsverzekering is zeker te overwegen als alternatief voor of als aanvulling van de klassieke lening bij je bank zijn’, stelt Philip Steeland. ‘Want in dat geval betaal je geen notariskosten, registratierechten of hypothecaire inschrijving.’ Goed om weten is ook dat het opnemen van een voorschot niet hetzelfde is als een afkoop. Bij die laatste optie wordt een einde gemaakt aan het contract, en dat wordt fiscaal en financieel zwaar beboet. Bij het opnemen van een voorschot blijft de polis gewoon lopen en wordt je aanvullend pensioen nog altijd verder opgebouwd. Goed om weten: je bent niet verplicht om het opgenomen voorschot terug te betalen. In dat geval rekent de verzekeraar wel interesten tot aan de pensioenleeftijd aan.

Deze oplossing is zeker interessant bij een laag rendement en als de einddatum van het contract van je groepsverzekering dichterbij komt. Je hebt dan immers al een redelijk kapitaal opgebouwd en het verlies aan interesten is relatief klein.

Als je een voorschot op je groepsverzekering opneemt voor de financiering van een onroerend goed, dan wordt je aanvullend pensioen dus nog altijd verder opgebouwd. Maar op het reeds opgenomen en niet terugbetaalde bedrag moet je uiteraard niet meer rekenen wanneer je daadwerkelijk met pensioen gaat. Daardoor komt het échte doel van de groepsverzekering – de opbouw van een extralegaal pensioenkapitaal – dus wel in het gedrang. Anderzijds heb je dan wel een onroerend goed verworven, en dat kan eveneens als een vorm van alternatieve pensioenopbouw beschouwd worden.

Er zijn ook alternatieven

Neem je liever geen voorschot op je groepsverzekering? ‘In dat geval kan je die ook in pand geven aan een bank om daar een hypothecair woonkrediet te verkrijgen’, zegt Philip Steeland van projectontwikkelaar Vastia. ‘Bovendien kan je de polis als alternatief voor de klassieke schuldsaldoverzekering gebruiken. Sterf je vooraleer de lening afloopt, dan wordt het kapitaal aan de bank simpelweg uitgekeerd ter aflossing van de nog openstaande schuld.’

Je kan ook een bulletkrediet overwegen. Deze kredietformule werd ontwikkeld voor wie in de toekomst een som geld verwacht – bijvoorbeeld bij de uitbetaling van een groepsverzekering. Bij zo’n krediet betaal je gedurende de looptijd van de lening enkel interesten. Op de eindvervaldag los je het volledige geleende kapitaal in één keer af. Dat kan dus met het bedrag dat je verworven hebt uit je groepsverzekering. De meeste banken kunnen de looptijd van het bulletkrediet overigens mooi afstemmen op het tijdstip waarop die uitbetaald wordt.

Bron: IK GA BOUWEN / ROEL VAN ESPEN