fbpx Skip to content

Via uw groepsverzekering privé investeren in vastgoed

Uw bvba sloot een groepsverzekering af. Het opneembare voorschot daarvan is echter niet groot genoeg om de vastgoedinvestering die u privé wilt doen, te financieren. Is er dan toch een betaalbare financiering mogelijk?

Privé investeren in vastgoed
Via hypothecair krediet? De rente op dergelijke kredieten mag dan al historisch laag staan, de maandelijkse aflossingen kunnen zwaar uitvallen als het over een serieus kredietbedrag gaat. De fiscus zal graag zien gebeuren dat u extra loon uit uw vennootschap haalt om die aflossingen te doen.

Let op! Heeft u via uw bvba een tweedepijler-verzekeringscontract, bv. een groepsverzekering of een zgn. individuele pensioentoezegging (IPT), dan kunt u dat als extra onderpand geven om het interesttarief nog wat verder te drukken. Dat verandert echter niets aan de omvang van de kapitaalaflossingen.

Kapitaal groepsverzekering aanspreken. U kunt in principe ook een voorschot opnemen op de toekomstige uitkering om daarmee zo’n privé-vastgoedinvestering te financieren. Is er echter binnen uw groepsverzekering nog niet veel kapitaal opgebouwd en kunt u uw spaarreserve ook niet opkrikken via een zgn. backservice, dan moet u uitkijken naar alternatieven.

Hypothecair tweedepijlerkrediet
Een zgn. bulletkrediet. Dat alternatief kan bv. inderdaad zijn dat u privé een hypothecair bulletkrediet afsluit dat afgedekt is door zo’n tweedepijler- , lees: groepsverzekeringscontract.

Let op! Wilt u zo bv. de aankoop van een tweede verblijf of een opbrengstwoning financieren, dan zal de bank in principe een hypotheek in eerste rang nemen op 100% volle eigendom. Doet u een aankoop via een vruchtgebruik- of erfpachtconstructie, dan komt die dus niet voor dit soort financiering in aanmerking.

U betaalt enkel interesten. Het typische aan zo’n bulletkrediet is inderdaad dat u gedurende de looptijd van het krediet enkel interesten betaalt.

Wat dan met het kapitaal? Het kapitaal betaalt u op het einde ineens terug en wel met het via uw groepsverzekering opgebouwd en verzekerd kapitaal. De einddatum van uw bulletkrediet en dat van uw groepsverzekeringscontract vallen dus samen.

Hoeveel kunt u lenen? In de eerste plaats hangt dat uiteraard af van het verzekerd eindkapitaal van uw groepsverzekering. Dat moet voldoende zijn om het openstaande kredietkapitaal terug te betalen. Het kredietbedrag is verder maximaal 80% van het eindkapitaal leven van uw groepsverzekering, exclusief winstdeelname. Verder speelt ook de waarde van het onroerend goed waarin u wilt investeren een rol.

Voor welk soort vastgoedproject?
Zo’n hypothecair tweedepijlerkrediet kunt u gebruiken voor de financiering van de aankoop, nieuwbouw, maar ook de verbouwing van een onroerend goed bestemd voor privédoeleinden. Het is natuurlijk verstandig om een zo zeker mogelijke vastgoedbelegging te kiezen, zoals een studentenflat op een topligging. Het vastgoed van Vastia is speciaal voor dit soort beleggingen ontworpen en bevat de meeste huurzekerheden op korte en lange termijn.

Hoeveel kost u dat?
Momenteel is een interesttarief van 1,5% à 2% nog steeds realistisch. Daarnaast zijn er natuurlijk nog dossier- en schattingskosten, een reserveringscommissie e.d.

Bij wie kunt u terecht?
U heeft een ruime keuze. Voor zo’n hypothecair tweedepijlerkrediet kunt u in principe immers bij elke bank terecht, los van waar uw groepsverzekeringscontract loopt. Soms kunt u zelfs terecht bij de verzekeraar waarmee u dat contract sloot, nl. als die maatschappij ook kredieten verstrekt.

U kunt voor uw privé-investering in vastgoed een bulletkrediet aangaan waarbij de kapitaalaflossing op het einde van de rit gedekt is met het intussen via uw groepsverzekering opgebouwd en verzekerd kapitaal. Tijdens de looptijd betaalt u enkel interesten, waarbij momenteel een tarief van 1,5% à 2% realistisch is.

Bij VASTIA helpen wij u hierbij verder met optimaal vastgoed. Download hier de rendementsanalyse.