Skip to content

Fiscale behandeling van verhuur van studentenflats of koten.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

De verhuur van een appartement of woning, zonder enige andere service terzake, valt onder de onroerende inkomsten. Voor de verhuur van studentenflats, vakantiewoningen en gemeubelde kamers gelden andere regels. Zo zal de huur van een studentenflats, naast de huur van een gemeubelde kamer, vaak ook het gebruik van gemeenschappelijke accommodatie en onderhoud omvatten. We staan dan voor een gemengde overeenkomst waarin we te maken hebben met zowel “onroerende als roerende inkomsten“.

Omdat de huurcontracten vaak één bedrag voor alles bepalen, mag men een forfaitaire opsplitsing maken:

  • 2/5 van de huurprijs wordt beschouwd als belastbaar inkomen van de roerende goederen. Hierop is een forfaitaire kostenaftrek van 50% van toepassing en het geldend belastingtarief is 15%. (M.a.w. 7,5% op 40% van de huurinkomsten)
  • 3/5 wordt beschouwd als onroerend inkomen en wordt belast op basis van het kadastraal inkomen verhoogd met 40%.

Wat met grotere aantallen ?
Alhoewel er geen wetgeving bestaat, leert een analyse van de jurisprudentie ons dat +10 studentenkamers beschouwd worden als “Diverse inkomsten”.
Vanaf 25 kamers zou een professioneel statuut onvermijdbaar zijn. M.a.w wordt het verhuren van studentenkamers echter een volwaardige activiteit gelet op de organisatie, investeringen en aantallen, dan komen we terecht in de categorie van de beroepsinkomsten waarop het marginaal belastingtarief van toepassing is.

De principes van de studentenkamers of studentenkoten zijn eveneens van toepassing op de verhuur van gemeubelde kamers of studio’s.
Wordt echter nog in meer diensten voorzien zoals bv. het wassen van kleding en zelfs ontbijt, we denken hierbij aan huurgelegenheden nabij industrie- of kantorenzones waar kaderleden of onderzoekers van bedrijven gedurende langere termijn verblijven, dan hebben we te maken met diverse inkomsten belastbaar aan 33%.

De verhuur van vakantiehuisjes zal in de meeste gevallen als divers of beroepsinkomen kwalificeren.

En wat met de BTW?
Indien bijkomende diensten worden aangeboden en verstrekt zoals regelmatig onderhoud, verschaffen van ontbijt, ter beschikking stellen van bedlinnen, krijgt men de hoedanigheid van belastingplichtige met recht op aftrek van voorbelasting. Het toepasbare BTW-tarief bedraagt 6%.
Worden echter geen bijkomende diensten aangeboden, dan staan we voor een zuivere verhuur, vrijgesteld op basis van artikel 44, § 3, 2° van het BTW-wetboek.