fbpx Skip to content

Kan vastgoed zorgen voor mijn pensioen?

Kan vastgoed zorgen voor mijn pensioen?

In 2013 bedroeg het gemiddelde maandelijks wettelijk pensioen 2.273 € voor een ambtenaar, 1.077 € voor een werknemer en 758 € voor een zelfstandige. Voor vele mensen betekent dit dat zij hun maandelijkse uitgaven hiermee niet kunnen bekostigen en dus aangesproken zijn op hun spaarcenten of moeten inboeten op levenskwaliteit.
Daarnaast staat ons huidig pensioensysteem onder immense druk en is het nog maar de vraag hoe dit zal evolueren in de toekomst.
Huurinkomsten kunnen een welkome aanvulling zijn op uw wettelijke pensioen. En de potentiële meerwaarde van een vastgoedinvestering kan een extra appel zijn voor de dorst. Uw welvaart wordt op deze manier behoorlijk beschermd.
Begin vandaag al met de voorbereiding van uw eigen pensioenplan en verzeker uw welvaart.