fbpx Skip to content

pensioen stappenplan – the future a pretty good reason

pensioenplan

Als u het gemiddelde pensioen berekent van een zelfstandige vandaag amper 870 euro bedraagt, beseft u vast dat een duurzaam pensioenplan geen overbodige luxe is.  En het lijkt er sterk op dat de pensioenen in de toekomst niet bepaald zullen stijgen.

In de praktijk hebben heel wat mensen te hoge verwachtingen over hun toekomstig pensioen. De meeste mensen weten evenwel dat hun inkomsten fors zullen dalen, maar bijna niemand weet hoe groot die daling precies zal zijn.

De financiële crisis heeft aangetoond dat heel wat vermogende Belgen afhankelijk zijn van de beurskoersen, en vaak ook dat ze hun vermogen te weinig gespreid hebben. Niet alleen tussen bankiers en beleggingen onderling, maar ook – bijvoorbeeld – tussen investeringen in roerend en onroerend goed.

Maar hoe pakt u dit concreet aan?
Bij VASTIA starten we met het KISS- idee (Keep it Simple & Stupid) dat :

  1. “elke flat” die u aankoopt – na afbetaling – uw pensioen verdubbelt ;
  2. duurzaam vastgoed zekerheden biedt.

Op basis daarvan gaan we kijken hoeveel aanvullend pensioen u nodig heeft om uw levensstandaard op peil te houden. Zo komen we tot een concreet stappenplan voor “NU” en voor een duurzame en structurele inkomstenstroom voor de “TOEKOMST”. Ook voor wanneer u niet meer aan het werk bent.

Voordelen :

  • precieze berekening van uw toekomstig pensioen
  • stappenplan voor een duurzame en structurele inkomstenstroom
  • opbouw van zekerheden via beleggingsvastgoed

Wij proberen u dit op tijd te doen inzien. Het spreekt voor zich dat een goed uitgewerkt pensioenplan – op basis van vastgoedzekerheden – dan ook eerder een noodzaak dan een luxe is. Tenminste toch voor de vermogende burger die bekommerd is om zijn pensioen.