Onlangs raakte bekend dat de vastgoedprijzen in 2016 gestegen waren. Welke factoren beïnvloeden deze stijging?
De vastgoedsector kent een cyclische levensloop met verscheidene fases. Het start met een piek waarbij zowel de prijs als het aantal transacties stijgt. Vervolgens komen we in een fase waarbij het aantal transacties daalt, maar de prijs blijft stijgen. Daarna kunnen we een daling optekenen bij zowel de transacties als de prijs. Tot slot is er herstel, waarbij het aantal transacties opnieuw stijgt en de prijs nog lichtjes daalt.

Maar als we de Belgische vastgoedmarkt in één van deze fases moeten indelen, dan wordt het moeilijk. ‘De Belgische markt is atypisch, maar heeft wel een stabiel gedrag de laatste jaren’. Naast de factoren van vraag en aanbod zijn er nog 5 andere elementen die een sleutelrol spelen in de vastgoedmarkt.

1. Leningscapaciteit

De mate waarin kandidaat-kopers het nodige kapitaal kunnen ontlenen is één van de belangrijkste beïnvloedende factoren. De rentevoeten zijn dus een bepalende factor hierbij. Als die stijgen, zullen kandidaat-kopers minder budget hebben om te spenderen aan hun droomwoning.

Daarnaast is ook de strenge houding van de banken bepalend voor de vastgoedmarkt. Er kan steeds minder geleend worden en kandidaat-kopers moeten een steeds groter bedrag op tafel kunnen leggen.

2. Energieprijzen en –certificaten

Woningen worden nu ook beoordeeld op hun energiezuinigheid. Het energieprestatie-certificaat (EPC) werd hiervoor in het leven geroepen. Woningen die hier slecht op scoren vinden moeilijker kandidaat-kopers en zullen dus hun prijs moeten laten zakken.

3. Consumentenvertrouwen

De mate waarin consumenten vertrouwen hebben in de economische toekomst van ons land draagt ook zijn duit bij in het zakje. Bij een aanhoudend laag consumentenvertrouwen nemen kandidaat-kopers en kandidaat-verkopers een afwachtende houding aan.

4. Beursklimaat

De vastgoedmarkt wordt ook beïnvloed door het beursklimaat. In tijden van beursmalaise kijken privé-investeerders al snel naar de vastgoedmarkt voor een alternatieve belegging en investeren ze in beleggingsvastgoed. Dit komt hoofdzakelijk de verhuurmarkt ten goede waarbij het merendeel van deze privé-investeerders belegt in kleine appartementsblokken of individuele beleggingsflats zoals bijvoorbeeld service flats of assistentieflats.

5. Economie & tewerkstelling

Tot slot mogen ook de economie en tewerkstellingsgraad niet vergeten worden wanneer beïnvloedende factoren onder de loep genomen worden. Niet geheel onverwacht leidt een slabakkende economie en een dalende tewerkstelling tot een hoger aanbod van panden op de markt, minder gegadigde kandidaat-kopers en een dalende prijs. “Voornamelijk de jongere en oudere leeftijdsgroepen worden steeds vaker getroffen door werkloosheid, wat de nodige gevolgen op de vastgoedmarkt met zich zal meebrengen. De toegang voor deze jongere kandidaat-kopers kan hierdoor sterk beperkt worden, daar waar de oudere leeftijdsgroep zich genoodzaakt kan zien om zijn grote woning te verkopen gezien de hoge onderhoudskosten die hieraan verbonden zijn”.

bron : century21

Recommended Posts